Księgowość

Niemieckie wymagania dot. prowadzenia księgowości i sporządzania deklaracji podatkowych znacząco różnią się od polskich regulacji. Obowiązki te możemy podzielić pod względem danego podmiotu:

1. Niemiecka działalność gospodarcza

2. Niemiecka spółka z o.o.

Niemiecka działalność gospodarcza

Prowadząc niemiecką działalność gospodarczą, w zależności od jej rodzaju i wysokości obrotu, mamy obowiązek do składania następujących deklaracji podatkowych:

 • rozliczenie podatku dochodowego (Einkommenssteuererklärung)

  Jest to roczne rozliczenie podatku dochodowego, do którego należy sporządzić rachunek zysku i strat (Einkommensüberschussrechnung). Taki rachunek opiera się na wszystkich fakturach przychodowych i kosztowych. Jeżeli nie ma ich w ciągu roku za wiele i nie musimy sporządzać częściej niż raz na rok deklaracji VAT, możemy wraz z wszystkimi fakturami i rachunkami sporządzić jedno rozliczenie roczne. Jeżeli jednak jesteśmy zobowiązani do składania rocznych lub kwartalnych deklaracji VAT (Vorsteueranmeldung), warto znaleźć odpowiedną kancelarię, które zajmie się naszą księgowością.

 • miesięczne / kwartalne / roczne rozliczenia VATu (Umsatsteuerjahreserklärung / Vorsteueranmeldung)

  To, w jakim odstępie czasu możemy rozliczać się z VATu z niemieckim fiskusem, zależne jest od wielu czynników. Niezależnie od tego, w jakim odstępie czasu jesteśmy zobowiązani do składania deklaracji VATowiskich, będąc płatnikiem VATu, po zakończonym roku podatkowym, musimy złożyć roczną deklarację VAT. Istnieje jednak wiele możliwości, aby zwolnić nasze przedsiębiorstwo z płacenia tego podatku. Zachęcamy do konsultacji w tej sprawie.

 • rozliczenie podatku od działalności gospodarczej (Gewerbesteuererklärung)

  Podatek od działalności gospodarczej na terenie Niemiec dla jednoosobowych firm nie ma swojego odpowiednika w polskim systemie podatkowym. W związku z tym, przy składaniu powyższej deklaracji, niezbędna jest fachowa wiedza w tym zakresie, którą posiadają prawnicy naszej Kancelarii.

Niemiecka spółka z.o.o

Prowadząc niemiecką spółkę z.o.o (GmbH), mamy obowiązek składania następujących deklaracji podatkowych:

 • roczne / kwartalne / miesięczne deklaracje VAT (Umstatzsteuerjahreserklärung / Umsatzsteuervoranmeldung)
 • deklaracja podatku od działalności gospodarczej (Gewerbesteuererklärung)
 • deklaracja dot. podatku dochodowego od osób prawnych (Körperschaftssteuererklärung)

Oprócz tego każda spółka ma obwiązek sporządzania rocznego zamknięcia rachunkowego w formie bilansu. Aby zachować przejrzystość w finansach spółki, niezbędna jest fachowa wiedza dot. prowadzenia księgowości. Nasza Kancelaria gwarantuje wysoką jakość usług oraz wiedzę naszych fachowców z zakresu niemieckiego prawa podatkowego.

Księgowość oferta

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe i fachowe prowadzenie księgowości zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych (Gewerbe), jak i dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością karną (GmbH) na terenie Niemiec.

1. Opłata stała za prowadzenie ksiąg
do 50 faktur 50,00 euro / miesiąc
od 51 do 100 faktur 0,85 euro / faktura
od 101 do 200 faktur 0,70 euro / faktura
od 200 faktur 0,50 euro / faktura

roczna deklaracja podatku dochodowego (Einkommenssteuererklärung mit EÜR) w CENIE!

2. Roczna deklaracja podatku dochodowego wraz rachunkiem zysków i star dla działalności gospodarczych bez prowadzenia księgowości (Einkommenssteuererklärung mit EÜR)
do 10 tyś euro przychodu 200,00 euro
do 20 tyś euro przychodu 250,00 euro
do 30 tyś euro przychodu 300,00 euro
do 50 tyś euro przychodu 350,00 euro
powyżej 50 tyś euro przychodu 450,00 euro
3. Miesięczna / kwartalna / roczna deklaracja VAT (Umsatzsteuervoranmeldung /Umsatzsteuerjahreserklärung))
do przychodu w wysokości 5 tyś euro w okresie rozliczeniowym 100,00 euro / deklaracja
do przychodu w wysokości 10 tyś euro w okresie rozliczeniowym 150,00 euro / deklaracja
do przychodu w wysokości 20 tyś euro w okresie rozliczeniowym 200,00 euro / deklaracja
do przychodu w wysokości 35 tyś euro w okresie rozliczeniowym 250,00 euro / deklaracja
do przychodu w wysokości 50 tyś euro w okresie rozliczeniowym 300,00 euro / deklaracja
do przychodu powyżej 50 tyś euro w okresie rozliczeniowym 320,00 euro / deklaracja
4. Obsługa pracowników
od 1 do 10 pracowników 22,00 euro
od 11 do 20 pracowników 20,00 euro
od 21 do 30 pracowników 18,00 euro
od 31 pracowników 16,00 euro/strong>

Wszystkie podane kwoty są kwotami netto.

5. Roczne deklaracja podatku od działalności gospodarczej (Gewerbesteuererklärung)
do 10 tyś przychodu 200,00 euro
do 20 tyś przychodu 250,00 euro
do 30 tyś przychodu 280,00 euro
do 50 tyś przychodu 300,00 euro/strong>
powyżej 50 tyś przychodu 320,00 euro/strong>
6. Roczna deklaracja podatku od osób prawnych (Körperschaftssteuererklärung)
do 20 tyś przychodu 250,00 euro
do 30 tyś przychodu 280,00 euro
do 50 tyś przychodu 300,00 euro
powyżej 50 tyś przychodu 320,00 euro/strong>
7. Bilans i sprawozdanie roczne
do 20 tyś przychodu 300,00 euro
do 50 tyś przychodu 450,00 euro
do 100 tyś przychodu 800,00 euro
powyżej 100 tyś przychodu 1000,00 euro/strong>
8. Dodatkowe usługi
Wszelkie inne usługi obliczane są godzinowo 90,00 euro /h