Aktualności

07/12/2018
Verpackungsgesetz - nowe obowiązki dla eksporterów

Już od 1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać na terenie Niemiec nowa ustawa dotycząca opakowań tj. Verpackungsgesetz – VerpackG. Wskazana ustawa nakłada na podmioty gospodarcze szereg obowiązków związanych z wprowadzaniem towarów na rynek niemiecki oraz z utylizacją powstałych odpadów. Niestety nieuczynienie zadość nowym obowiązkom zagrożone jest w pewnych przypadkach grzywną nawet do 200.000 Euro. Od wskazanej ustawy brak jest wyjątków ilościowych, a w konsekwencji znajduje ona zastosowanie także do wszystkich małych przedsiębiorców działających wyłącznie za pośrednictwem platform sprzedaży takich jak ebay czy amazon. Niestety doświadczenie w działalności na rynku niemieckim uczy, że każde nieścisłości będą wykrywane nie przez organy państwa, a przedsiębiorców i kancelarie, które wezwą do zapłaty, a następnie skierują sprawę do sądu o czyn nieuczciwej konkurencji. Żeby uchronić się przed ewentualną odpowiedzialnością, wysokimi karami i odszkodowaniami, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Wskażemy na obowiązki, które trzeba wykonać i zwrócimy uwagę na ewentualne ryzyko wynikające z nowych przepisów oraz ze specyfiki rynku niemieckiego.