Aktualności

15/04/2020
Problemy pracownicze na terenie Niemiec w dobie pandemii

Twój pracodawca w Niemczech wypowiedział Ci umowę o pracę przez COVID-19? Nie możesz dojechać do miejsca pracy przez nałożoną kwarantannę? Pracodawc zaprzestał wypłacać Ci wynagrodzenie bądź dodatki za pracę?

 

Nie czekaj, działaj. W Niemczech, jak i w Polsce, jesteś chroniony odpowiednimi przepisami, do przestrzegania których zobowiązany jest pracodawca.

Nie możesz jednak samodzielnie zdecydować, że przestaniesz przychodzić do miejsca pracy z powodu obawy przed zarażeniem COVID-19. Pracodawca ma wtedy prawo zareagować na to upomnieniem lub zwolnieniem.

Jeśli miało się kontakt z osobą zarażoną, należy jak najszybciej powiadomić pracodawcę czy istnieje potrzeba przejścia kwarantanny. W sytuacji, gdy konieczne jest trzymanie się z dala od miejsca pracy do czasu otrzymania diagnozy, należy o tym niezwłocznie poinformować pracodawcę i przedłożyć zaświadczenie lekarskie. Wszystkie osoby zarażone koronawirusem są zgłaszane do właściwego Urzędu ds. Zdrowa (Gesundheitsamt) przez lekarza prowadzącego na terenie Niemiec, zaś w Polsce odpowiednią do tego jednostką jest sanepid.

W przypadku kwarantanny należy pozostać w domu, a wynagrodzenie w dalszym ciągu powinno być wypłacane przez pracodawcę.

 

Wykryto u Ciebie COVID-19?

 

W przypadku zarażenia koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić pracodawcę o swojej niezdolności do pracy i przedstawić dowód na prawdopodobny czas trwania choroby w postaci zwolnienia lekarskiego.

Pracodawcy mogą wnioskować do niemieckiego Urzędu Pracy (Agentur für Arbeit) o tzw. świadczenie z tytułu skróconego czasu pracy (Kurzarbeitergeld). Pracodawca otrzymuje od państwa rekompensatę wynagrodzenia za część swoich pracowników, którzy pracują w krótszym wymiarze godzin z powodu zmniejszenia liczby zleceń. Rekompensata wynosi 60 procent utraconego wynagrodzenia netto. Jeśli masz co najmniej jedno dziecko, otrzymasz 67 procent utraconego wynagrodzenia netto.

Jeśli pracodawca i tak odeśle Cię do domu, nadal masz prawo do otrzymania swojej pensji. Poproś pracodawcę o pisemne potwierdzenie, że powinieneś iść do domu lub upewnij się, że rozmowa z pracodawcą odbywa się w obecności świadka.

W przypadku, gdy pracodawca daje Ci czas wolny, godziny te nie mogą zostać pobrane przez pracodawcę z Twojego konta czasu pracy (Arbeitzeitkonto). Wymagana jest do tego Twoja zgoda.

Jeśli pracodawca, działając zapobiegawczo, podejmie decyzję o zamknięciu przedsiębiorstwa, przez okres zamknięcia nadal przysługuje Ci wynagrodzenie.

 

UWAGA! Nie podpisuj żadnych dokumentów, które przedkłada Ci pracodawca w związku z kryzysem związanym z pandemią COVID-19. Może być to wypowiedzenie, wypowiedzenie za porozumieniem stron lub umowa zmieniająca, które niosą za sobą negatywne konsekwencje. Każdorazowo skonsultuj taki dokument z prawnikiem.

 

Pracodawca Cię zwolnił lub podpisałeś niezrozumiały dla Ciebie dokument?


Sprawdź, czy Twoje wypowiedzenie jest zgodne z prawem. Możesz bronić się przed nieuzasadnionym lub niezgodnym wypowiedzeniem – ustnym lub w trybie natychmiastowym – składając pozew w sądzie pracy. Masz na to jednak tylko 3 tygodnie od dnia otrzymania wypowiedzenia! Niezależnie od tego, czy otrzymałeś wypowiedzenie lub podpisałeś dokument przedstawiony przez pracodawcę, natychmiast, najlepiej jeszcze w tym samym dniu, skontaktuj się z Polsko-Niemiecką Kancelarią Adwokacką, pomożemy Ci w tej trudnej sytuacji i zapewnimy wyegzekwowanie Twoich praw.