Aktualności

17/01/2017
Już nie musimy używać metkownicy

25 lipca weszły w życie nowe zasady informowania o cenach towarów i usług. Zmniejszą się wymogi dotyczące oznaczania produktów. Pozwoli to punktom handlowym ograniczyć koszty, które generowało metkowanie każdego towaru z osobna. Wzrosną za to kary za niedopełnienie obowiązków, teraz mogą one wynosić nawet do 20 000 zł.

 

Ważną informacją dla konsumentów jest to, że w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny oferowanego produktu, na mocy nowej ustawy konsument będzie miał prawo żądać sprzedaży tego produktu po cenie dla niego najkorzystniejszej, może być ona nawet niższa od ceny hurtowej. Jest to kolejny krok do ujednolicenia praw konsumenta w całej Unii Europejskiej.