Blog

15/04/2020

Problemy pracownicze na terenie Niemiec w dobie pandemii


Twój pracodawca w Niemczech wypowiedział Ci umowę o pracę przez COVID-19? Nie możesz dojechać do miejsca pracy przez nałożoną kwarantannę? Pracodawca zaprzestał wypłacać Ci wynagrodzenie bądź dodatki za pracę? Nie czekaj, działaj. W Niemczech, jak i w Polsce, jesteś chroniony odpowiednimi przepisami, do przestrzegania których zobowiązany jest pracodawca. Nie możesz jednak samodzielnie zdecydować, że przestaniesz przychodzić do miejsca pracy z powodu obawy przed zarażeniem COVID-19. Pracodawca ma wtedy prawo zareagować na to upomnieniem lub zwolnieniem. Jeśli miało się kontakt z osobą zarażoną, należy jak najszybciej powiadomić pracodawcę czy istnieje potrzeba przejścia kwarantanny. W sytuacji, gdy konieczne jest trzymanie się z dala od miejsca pracy do czasu otrzymania diagnozy, należy o tym niezwłocznie poinformować pracodawcę i przedłożyć zaświadczenie lekarskie. Wszystkie osoby zarażone koronawirusem są zgłaszane do właściwego Urzędu ds. Zdrowa (Gesundheitsamt) przez lekarza prowadzącego na terenie Niemiec, zaś w Polsce odpowiednią do tego jednostką jest sanepid. W przypadku kwarantanny należy pozostać w domu, a wynagrodzenie w dalszym ciągu powinno być wypłacane przez pracodawcę. Twój pracodawca w Niemczech wypowiedział Ci umowę o pracę przez COVID-19? Nie możesz dojechać do miejsca pracy przez nałożoną kwarantannę? PracodawcZaa przestał wypłacać Ci wynagrodzenie bądź dodatki za pracę? Nie czekaj, działaj. W Niemczech, jak i w Polsce, jesteś chroniony odpowiednimi przepisami, do przestrzegania których zobowiązany jest pracodawca. Nie możesz jednak samodzielnie zdecydować, że przestaniesz przychodzić do miejsca pracy z powodu obawy przed zarażeniem COVID-19. Pracodawca ma wtedy prawo zareagować na to upomnieniem lub zwolnieniem. Jeśli miało się kontakt z osobą zarażoną, należy jak najszybciej powiadomić pracodawcę czy istnieje potrzeba przejścia kwarantanny. W sytuacji, gdy konieczne jest trzymanie się z dala od miejsca pracy do czasu otrzymania diagnozy, należy o tym niezwłocznie poinformować pracodawcę i przedłożyć zaświadczenie lekarskie. Wszystkie osoby zarażone koronawirusem są zgłaszane do właściwego Urzędu ds. Zdrowa (Gesundheitsamt) przez lekarza prowadzącego na terenie Niemiec, zaś w Polsce odpowiednią do tego jednostką jest sanepid. W przypadku kwarantanny należy pozostać w domu, a wynagrodzenie w dalszym ciągu powinno być wypłacane przez pracodawcę.