Współpraca

W celu ochrony interesów klienta niejednokrotnie niezbędnym jest współdziałanie na różnych polach nie tylko obejmujących swym zakresem prawo polskie. W tym celu Kancelaria współpracuje z Kancelariami polskimi oraz zagranicznymi, umożliwiając tym samym reprezentowanie interesów klienta poza siedzibą kancelarii również poza granicami Państwa.

Adwokat Adwokat Niemiecki Łukasz Jędrasik

Kancelaria blisko współpracuje z Adwokatem Niemieckim Łukaszem Jędrasikiem Kancelaria w Berlinie. W 2004 roku ukończył on Wydział Prawa Uniwersytetu Freie Universität Berlin. Aplikację adwokacką odbył przy Izbie Adwokackiej w Berlinie i wykonuje w Niemczech zawód adwokata (Rechtsanwalt) od 2008 roku. Od 2010 roku jest także członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Jest specjalistą w zakresie prawa cywilnego materialnego i procesowego ze szczególnym rozeznaniem w kwestiach gospodarczych i podatkowych, które wynikają z transgranicznych inwestycji między Polską i Niemcami i wymagają jednoczesnego stosowania prawa polskiego i niemieckiego jak i międzynarodowych umów. 

Brał bezpośredni udział w obsłudze i realizacji polsko-niemieckich projektów inwestycyjnych wymagających przekształcenia struktur spółek kapitałowych i osobowych w celu osiągnięcia optymalnego między granicznego opodatkowania. Posiada także szczególne doświadczenie w negocjacjach umów, prowadzeniu rozmów handlowych w zakresie regulacji konwencji CISG („United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods”) jak i szeroko pojętym doradztwie prawnym w językach polskim, niemieckim i angielskim.

Adwokat Adwokat Magdalena Biaduń

Kancelaria współpracuje także z adwokatem Magdaleną Biaduń, która świadczy usługi prawnicze również na terenie województwa lubelskiego, dzięki czemu możliwe jest udzielanie pomocy prawnej związanej z prawem niemieckim także klientom ze wschodniej części kraju. 

Magdalena Biaduń w 2009 r. ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, następnie odbyła aplikację adwokacką w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej, w trakcie której zdobywała doświadczenie i umiejętności przez pracę w kancelariach adwokackich. Po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskała prawo do wykonywania zawodu adwokata. Aktualnie praktykuje w Szczecinie oraz w Lublinie i Puławach, gdzie posiada filię swojej kancelarii.

Adwokat Adwokat Katarzyna Kielsznia

Adwokat przy Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. Od lipca 2016 roku prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką.

W życiu zawodowym pogłębia zainteresowania w różnych gałęziach prawa, w szczególnoścci prawie karnym, prawie rodzinnym i opiekuńczym. Doświadczenie w prawie cywilnym i prawie handlowym zdobyła w toku stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, zaś doświadczenie w prawie administracyjnym zdobyła w toku bieżącej obsługi przedsiębiorstw państwowych. Wczasie wolnym dba o ciągły rozwój. Joga, rower i rolki nie są jej obce. Kocha zwierzęta i angażuje się w ochronę ich praw